Àrees de gestiˇ

 

Àrea de selecció i moviments de personal

Es treballa per assegurar que la planificació quantitativa i qualitativa del personal coincideixi amb els objectius que l'empresa es proposa. Es treballa en la configuració òptima de les persones perquè assumeixin processos en els quals estan involucrats de forma coordinada i amb costos baixos. Es relacionen les previsions de recursos humans amb l'activitat empresarial i amb l'anàlisi de l'entorn socioeconòmic, sindical, legal, tecnològic i polític.
L'àrea de selecció desenvolupa processos complets de recerca i selecció de diversos perfils, per oferir, a les empreses de casa nostra, amb la màxima qualitat:

- Un assessorament en la definició de funcions i responsabilitats del lloc de treball

- Reclutament de personal i selecció de candidats (per a tots els nivells professionals)

- Una selecció de personal de suport en les campanyes puntuals de captació i fidelització

- Una avaluació de candidats

- Subcontractació de suport als responsables de selecció de les empreses

- Gestió de projectes massius de seleccióÀrea de selecció de personal

- Finances
- Comercial
- Màrqueting
- Salut
- Banca
- Enginyers
- Informàtica
- Jurídica i legal
- Recursos humans
- Logística
- Assistents, administratives i secretàries
- Immobiliària i construcció
- Producció

     
  Àrea de selecció i moviments de personal

Àrea de compensació i retribució

Àrea d'organització de treball

Àrea d'administració laboral

Àrea d'avaluació de la contribució

Àrea de comunicació i marketing

Àrea de formació i desenvolupament
 
           
Perfil Professional - Av. de Roma, 337 bxs esq - 08560 Manlleu - Tel. i Fax: 93 851 16 91 - www.perfilprofessional.com   Avís legal