Àrees de gestió

 

Àrea de compensació i retribució

Utilitzar el conjunt de factors pels quals es compensa per afavorir comportaments que l'empresa requereix. Dissenyar i administrar la compensació com a forma d'atracció, retenció i desenvolupament de les persones en l'organització, que garanteixen tant l'equitat interna, com la competitivitat externa. Identificar els diferents criteris de remuneració, de forma que es pugui decidir el sistema més apropiat per a cada situació. Conèixer la importància dels factors no salarials en el comportament. Discernir entre la conveniència de retribuir i promoure conductes individuals o grupals o totes a la vegada. Preveure quina política retributiva és la més adequada per a cada tipus de feina i d'organització. Oferim els serveis previs i posteriors en l'àrea de compensació:

- Estratègies, estructures i programes de compensacions (fixos i variables) amb relació al salari, beneficis socials i elements intangibles

- Diagnòstic i revisió de les polítiques retributives globals

- Valoració de llocs de treball

- Enquestes salarials i "clubs" sectorials

- Polítiques de compensació per al personal expatriat


     
  Àrea de selecció i moviments de personal

Àrea de compensació i retribució

Àrea d'organització de treball

Àrea d'administració laboral

Àrea d'avaluació de la contribució

Àrea de comunicació i marketing

Àrea de formació i desenvolupament
 
           
Perfil Professional - Av. de Roma, 337 bxs esq - 08560 Manlleu - Tel. i Fax: 93 851 16 91 - www.perfilprofessional.com   Avís legal