Àrees de gestió

 
Àrea d'administració laboral

En aquesta ārea, PERFIL PROFESSIONAL assessora en els marcs legals i institucionals i n'afavoreix l'actitud positiva. Posa al corrent a les empreses en temes com els conflictes, la negociaciķ colˇlectiva i les relacions laborals en els seu conjunt. Proporciona la influčncia apropiada de les persones i dels representants sindicals en els objectius generals de l'organitzaciķ. Comprèn les diferčncies d'opiniķ entre els diferents grups d'interčs. Possibilita el pas d'unes relacions bilaterals i de conformaciķ a unes relacions de conflučncia i cooperaciķ. La integraciķ de les persones en projectes empresarials estarā directament relacionada amb la disminuciķ del risc de conflictes. Planteja processos de negociaciķ entre el que desitja i el que és possible. Concep l'eficācia econōmica i l'eficācia social en termes d'interdependčncia, de conciliaciķ i de complementarietat.
     
  Àrea de selecció i moviments de personal

Àrea de compensació i retribució

Àrea d'organització de treball

Àrea d'administració laboral

Àrea d'avaluació de la contribució

Àrea de comunicació i marketing

Àrea de formació i desenvolupament
 
           
Perfil Professional - Av. de Roma, 337 bxs esq - 08560 Manlleu - Tel. i Fax: 93 851 16 91 - www.perfilprofessional.com   Avís legal