Àrees de gestió

 

Àrea d'avaluació de la contribució

Possibilitar la valoració de la contribució de les persones, dissenyant sistemes que permetin saber tant el grau de consecució dels objectius, com la forma com s'aconsegueix una actuació professional. Descriure els desenvolupaments i ajuda a fixar-los. Aconseguir que la contribució personal i les unitats organitzatives s'inscriguin en el que necessita globalment l'empresa.

La inversió en capital humà requereix una certa garantia d'èxit. Oferim serveis previs i posteriors a la contractació, com:

- Identificació de potencial

- Estudi i avaluació de perfils, capacitats i competències professionals

- Mapes de posicionament professional

- Plans i programes de desenvolupament professional, col·lectius i individualitzats

- Plans de successió i gestió de carreres

- Programes de captació i gestió del talent

- Anàlisi del clima laboral i estils de lideratge

- Gestió del desenvolupament
     
  Àrea de selecció i moviments de personal

Àrea de compensació i retribució

Àrea d'organització de treball

Àrea d'administració laboral

Àrea d'avaluació de la contribució

Àrea de comunicació i marketing

Àrea de formació i desenvolupament
 
           
Perfil Professional - Av. de Roma, 337 bxs esq - 08560 Manlleu - Tel. i Fax: 93 851 16 91 - www.perfilprofessional.com   Avís legal