Àrees de gestió

 
Àrea de comunicació i màrqueting

Els processos de comunicació a l’empresa condueixen i possibiliten la identificació i la consecució de metes o objectius. El propòsit és el disseny d’accions capaces de conduir valors i objectius de forma eficaç. Articular plans de comunicació i sistemes de participació que produeixin oportunitats internes. La percepció laboral i professional de les persones cada vegada va més lligada a la percepció de l’evolució de l’empresa. Crear actituds i opinions comunes i favorables. Entendre la discrepància com a factor de progrés. Des d’aquesta perspectiva, la persona és protagonista d’un projecte i la seva aportació resulta decisiva.

Per tant, en aquesta àrea es treballa la comunicació, ètica i cultura corporativa.

La importància de la cultura corporativa a l’empresa és indiscutible en els nostres dies. Constitueix la veritable personalitat i dóna consistència a les decisions organitzatives. En l’àrea de consultoria de recursos humans de comunicació, ajuda a definir els valors que la conformen i a establir les pautes per a una comunicació fluida i eficaç que contribueixi a aconseguir l’èxit dels objectius estratègics.

Imatge i comunicació

- Plans de comunicació interna i externa
- Diagnòstics d’opinió i clima organitzatiu
- Disseny i implantació de sistemes i suports de comunicació interna
- Diagnòstic de cultura i valors corporatius
- Projectes d’empresa
- Definició de codis de conducta empresarial
- Programes d’acció social

     
  Àrea de selecció i moviments de personal

Àrea de compensació i retribució

Àrea d'organització de treball

Àrea d'administració laboral

Àrea d'avaluació de la contribució

Àrea de comunicació i marketing

Àrea de formació i desenvolupament
 
           
Perfil Professional - Av. de Roma, 337 bxs esq - 08560 Manlleu - Tel. i Fax: 93 851 16 91 - www.perfilprofessional.com   Avís legal