Àrees de gestió

 

Àrea de formació i desenvolupament

Proporcionar els mitjans conceptuals, garantir la seva aplicació i desenvolupar positivament les persones. Aconseguir que la direcció assumeixi la importància que proposa la seva participació en la formació i el desenvolupament. Elaborar plans de formació, identificant les necessitats personals, grupals i organitzatives que es plantegen. Garanteix el desenvolupament directiu i planificar les carreres dels professionals. Fer que s'entengui l'aprenentatge com una oportunitat de millora i com un avantatge competitiu.
La capacitació contínua és imprescindible en la gestió eficient del personal de l'empresa. Els serveis en aquest camp van des de la consultoria fins a la pràctica d'activitats formatives.

- Consultoria de formació - formació a mida:
PERFIL PROFESSIONAL ofereix programes de formació a mida, que es caracteritzen per ser programes adaptats a les necessitats concretes de les empreses. Els programes a mida per a l'empresa no són programes en sèrie o estàndards, sinó que es dissenyen en cada cas com a resultat del treball conjunt entre l'empresa i PERFIL PROFESSIONAL per detectar-ne les necessitats.
PERFIL PROFESSIONAL és especialista a realitzar formació per a equips de treball en actiu a les empreses en les àrees de gestió de caràcter transversal, cosa que ens permet d'actuar en les àrees següents:
- Comerç i distribució
- Comerç internacional
- Comercial i màrqueting
- Econòmica i financera
- Fiscal i jurídica
- Gestió empresarial
- Idiomes
- Informàtica i noves tecnologies
- Producció i logística
- Qualitat, medi ambient i prevenció de riscos
- Recursos humans
- Secretariat i personal de suport administratiu

- Formació presencial: cursos i seminaris, sessions d'alt impacte, jornades temàtiques i convencions

- Formació out-door: modalitat presencial d'elevada implicació en la convivència i en la motivació

- Blendes Learning: disseny de solucions de formació i desenvolupament basats en la integració de la formació presencial, l'aprenetatge virtual i els sistemes de tutoria i seguiment

- Formació personalitzada

- Bonificació de la formació mitjançant les quotes de la Seguretat Social: tots els cursos organitzats per PERFIL PROFESSIONAL de deu o més hores podran ser bonificats, segons el Sistema de Formació Continuada, a través dels butlletins mensuals de cotització a la Seguretat Social, de manera individual o mitjançant l'agrupació d'empreses a través de PERFIL PROFESSIONAL.
     
  Àrea de selecció i moviments de personal

Àrea de compensació i retribució

Àrea d'organització de treball

Àrea d'administració laboral

Àrea d'avaluació de la contribució

Àrea de comunicació i marketing

Àrea de formació i desenvolupament
 
           
Perfil Professional - Av. de Roma, 337 bxs esq - 08560 Manlleu - Tel. i Fax: 93 851 16 91 - www.perfilprofessional.com   Avís legal