Cursos

CP ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS. 370 hores

COMPETÈNCIA GENERAL

Atendre persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

MÒDULS FORMATIUS QUE COMPOSEN EL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT I HORES PER MÒDUL.
1. Suport en la recepció i acolliment en institucions de persones dependents: 30 hores.
2. Suport en l'organització d'activitats per a persones dependents en institucions: 70 hores.
3. Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions: 70 hores.
4. Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions: 70 hores.
5. Animació social de persones dependents en institucions: 30 hores.
6. Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions: 50 hores.
7. Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions: 50 hores.
8. Formació complementària: 20 hores.
9. Mòdul de pràctiques professionals no laborals: 80 hores.

Sent apte en tots el mòduls formatius s’obté el certificat de professionalitat de nivell 2

REQUISITS DE FORMACIÓ D’ACCÉS DELS ALUMNES (cal disposar d’un)
- Estar en possessió del títol de Graduat Escolar (EGB).
- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al que es vol accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2.
- Haver superat la prova d��accés als cicles formatius de grau mitjà o complir les condicions d’exempció de les mateixes.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Certificat d’haver superat les proves de competències clau en un altre centre.

Dilluns 09/04/2018 de 10h a 14h

PER A PARTICIPAR A LA SELECCIÓ CAL APORTAR
- DNI o NIE en vigor.
- Document de la Demanda d'Ocupació (DARDO) en vigor.
- Currículum Vitae actualitzat.
- Original del document de requisits de formació d’accés al curs o bé títol compulsat (veure apartat anterior).

Per més informació:

Perfil Professional Consultoria Recursos Humans
Av. Roma, 337, Baixos Esquerra – 08560 Manlleu
Telèfon: 93851.16.91 – info@perfilprofessional.com
Persona de contacte: Olga Marsó


 

Codi del curs: 1A
Inici del curs: 16/04/2018
Fi del curs: 13/07/2018
Horari: De dilluns a divendres de 9h a 15h a Perfil Professional Consultoria Recursos Humans

 
 
           
Perfil Professional - Av. de Roma, 337 bxs esq - 08560 Manlleu - Tel. i Fax: 93 851 16 91 - www.perfilprofessional.com   Avís legal