Perfil Professional. L'empresa

 

PERFIL PROFESSIONAL és una empresa jove i emprenedora que neix amb la finalitat de desenvolupar la gestió dels recursos humans de les empreses de casa nostra, les quals es troben en noves possibilitats, nous recursos, nous reptes, noves exigències i necessitats a les que respondre.

El nostre objectiu és contribuir a la millora de les estratègies empresarials, mitjançant una adequada gestió del capital humà.

Les empreses necessiten, avui, més que mai envoltar-se d'un equip humà professionalitzat permanentment. Davant d'aquest repte, PERFIL PROFESSIONAL respon aportant la seva experiència a les necessitats de les empreses, assessorant-les en el procés que va des de la incorporació de nous professionals fins a la gestió dels recursos humans.

Motius per contractar els serveis de Perfil Professional

Quan pot ser útil un servei de consultoria?

- Quan es requereix un professional especialitzat en una àrea determinada.

- Quan l'organització ha de resoldre temes complicats i requereix una ajuda imparcial per solucionar-los.

- Quan l'organització és conscient que no funciona com hauria de funcionar i necessita idees o recomanacions per operar de forma més efectiva.

- Quan l'organització es troba en una situació de forta confusió o desorganització i ningú sap com resoldre-la o no té l'autoritat necessària per fer-ho.


Què ens diferencia?

- Que tenim cura de les necessitats de les empreses d'una manera personalitzada i que posem a la seva disposició tot el nostre equip.

- Que oferim solucions a la mesura de les empreses i que sempre podem oferir un ampli ventall de serveis.

- Que treballem amb ètica, transparència i alta qualitat de serveis.

- Que estem orientats cap als resultats, als seus resultats.

- Que els nostres clients són el més important i que actuem des d'una perspectiva dirigida cap als resultats, mitjançant el disseny d'actuacions concretes i de solucions fetes a la seva mesura.

- Que ajustem els pressupostos al client.

- Que fem el seguiment dels nostres projectes de consultoria mitjançant l'avaluació qualitativa i quantitativa, assegurant el retorn de la inversió.


Al mateix temps, una planificació correcta i una gestió dels recursos humans possibilitarà una sèrie d'avantatges per a la seva organització, que li permetran:

- Fomentar el desenvolupament professional de les persones i afavorir-ne la implicació i integració dins de l'organització.

- Crear un ambient de treball estimulant i emprenedor.

- Aplicar tècniques de motivació que augmentaran i afavoriran la implicació i integració dins de l'organització.

- Escollir les persones més correctes per desenvolupar cada lloc de treball. D'aquesta manera podrà situar el nombre adequat de persones qualificades en el lloc apropiat i en el moment adequat.

- Formar equips de treball altament motivats per estimular-ne la iniciativa, la creativitat, per fer-los assumir responsabilitats, per fomentar-ne autonomia i el treball en equip. Ajuda a tenir les persones indicades en el lloc indicat, és a dir, persones amb les capacitats, habilitats i ambició apropiades per portar a terme els objectius i estratègies de l'empresa.

- Optimitzar les capacitats personals.

- Millorar el rigor i l'equitat en la presa de decisions.

- Fomentar la comunicació i cooperació en l'organització.

- Atendre el desenvolupament professional de la persona, afavorint-lo mitjançant la integració.

- Economitzar els serveis de RRHH perquè siguin aplicables a l'empresa.

En definitiva, totes les accions de consultoria esmentades, amb efectes altament positius dins d'una organització, conformen la base primordial per aconseguir una optimització de recursos.

   


 

Perfil Professional - Av. de Roma, 337 bxs esq - 08560 Manlleu - Tel. i Fax: 93 851 16 91 - www.perfilprofessional.com   Avís legal